Hva skal jeg gjøre om jeg finner lus i håret etter den første behandlingen med Linicin?

Det er to mulige forklaringer på hvorfor du finner hodelus i håret etter den første behandlingen. Enten ble ikke alle luseeggene (eggkapslene) i håret fjernet, eller du kan ha blitt infisert på nytt.

Hvis du ikke fikk fjernet alle luseeggene etter første behandling er dette grunnen til at du nå finner lus i håret. Siden disse ikke forplanter seg før de er utvokst, dvs. 10 - 12 dager etter klekking, kan du enkelt gjenta behandlingen en gang til. Skyll og gre håret grundig med en lusekam for å fjerne de døde lusene. Deretter gjentas behandlingen etter 7 - 10 dager.

Du bør vurdere å bruke Linicin Prevent etterpå!