Hva skjer om jeg ikke bruker produktet lenge nok?

Hvis Linicinbehandlingen ikke får virke lenge nok kan lusene overleve.

OBS: Bruk riktig mengde Linicin og gre håret nøye med en lusekam etter behandling.