Hvor mange ganger må jeg gjenta behandlingen for å bli kvitt hodelus?

Du bør starte behandling med Linicin i nøye samsvar med bruksanvisningen og gjenta behandlingen på nytt etter 7-10 dager. Det kan være vanskelig å oppdage om det sitter igjen lus eller luseegg i håret og tilbakefall er dessverre vanlig. Dette skyldes som regel mangelfull påføring av produktet første gang eller feil etterbehandling. Linicin har vist veldig god effekt i undersøkelser.

Lus kan bli resistente mot et insektmiddel, men Linicin inneholder ikke dette. I motsetning til produkter som er basert på et insektmiddel, blokkerer Linicin lusenes oksygenopptak mekanisk. Lusene blir derfor kvalt og ikke forgiftet. Dette betyr at lusene ikke utvikler resistens mot middelet, og at Linicin virker hver gang ved riktig påføring