Hvordan kan jeg unngå at hodelus kommer tilbake?

Den beste måten å forhindre gjensmitte av hodelus er å bruke Linicin Prevent. Vi anbefaler at du sjekker barnets hår jevnlig med lusekam. På denne måten kan du oppdage lus på et tidlig stadium og forhindre at resten av familien får lus. Dersom barnet ditt har lus kan du bruke et av Linicin produktene. Kontroller de andre i familien med en gang