Sprer hodelus sykdommer?

Hodelus kan ikke spre sykdommer.